Vi støtter samfundsforskning Vi støtter juridisk-videnskabeligt arbejde Vi støtter kunst og kultur Vi støtter videregående musikuddannelse af unge og Børnecancerfonden Vi støtter sygdom og sygdomsbekæmpelse

Fondens historie

Gangstedfonden er opstået ved fusion i 1984 af nedennævnte tre fonde:

  • Fonden af 28/9 1972
    Stiftet af højesteretssagfører Ole Gangsted-Rasmussen.
  • Fonden af 31/12 1977
    Stiftet af landsretssagfører Søren Gangsted-Rasmussen.
  • Fonden af 19/4 1978 til Fremme af Børns og Unges Trivsel
    Stiftet af advokat, lic.jur. Niels Gangsted-Rasmussen.

Gangstedfonden blev registreret som erhvervsdrivende i 1995.

Gangstedfonden administreres af Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen i København.